Nykytyöelämässä tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi vahvoja yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitoja, joita voidaan kuvata myös nimellä työyhteisötaidot. Näitä taitoja kehitetään hyvin vähän koulu- ja opiskeluaikana. Työelämässä kehittämisen mahdollisuus on kustannussyistä yleensä vain esimiehillä ja muilla ns. avainhenkilöillä.

Tyyt.fi vastaa tähän tarpeeseen käytännönläheisillä, helppokäyttöisillä ja edullisilla digioppailla ja verkkokursseilla, joiden avulla jokainen voi parantaa työyhteisötaitojaan ja siten sekä oman työnsä tuloksellisuutta että omaa työhyvinvointiaan.

Digioppaat ja verkkokurssit sopivat paitsi itseopiskeluun myös erilaisten lähi- ja virtuaalivalmennusten tukimateriaaliksi ja ryhmien omatoimiseen yhdessä kehittämiseen.

Digioppaat ja verkkokurssit sisältävät:

  • tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa
  • harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan omien ajattelu- ja toimintatapojen toimivuutta itsensä ja työyhteisön kannalta
  • käytännössä testattuja menetelmiä ja konkreettisia ehdotuksia niiden soveltamisesta omaan työhön
  • toimintasuunnitelman, joka toimii myös mallina oman ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
  • ideoita yhteiseen pohdintaan ja kehittämisen kohteiksi tiimeissä ja työryhmissä

Verkkokurssit on tuottanut Heuristica Oy, joka tarjoaa myös monipuolista tukea digioppaiden ja verkkokurssien käyttöön niin yrityksille, julkisille organisaatioille kuin oppilaitoksillekin.