Kärsiikö työyhteisösi myrkyllisestä ilmapiiristä, huonosta työssä jaksamisesta tai motivaation puutteesta?

Huonot työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot aiheuttavat työpaikoilla ihmissuhderistiriitoja, jotka syövät työssä viihtymistä ja jaksamista, haittaavat työn sujumista ja aiheuttavat sitoutumisen ja motivaation puutetta. Pahimmillaan ne saattavat johtaa tarpeettoman runsaisiin sairauspoissaoloihin ja korkeaan vaihtuvuuteen. Kaikki tämä vaikuttaa haitallisesti työyhteisön tuloksellisuuteen ja työn kannattavuuteen.

Hyvin toimivassa työyhteisössä ilmapiiri on turvallinen ja vapautunut. Ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita tavoitteidensa saavuttamiseen, osaavat johtaa itseään ja käyttävät aikaansa ja energiaansa oikeisiin asioihin. Jokainen kantaa vastuun omasta toiminnastaan, ajankäytöstään ja vuorovaikutuksestaan. Kun yksilöt ymmärtävät oman valtansa ja vastuunsa niin omasta kuin koko työyhteisön hyvinvoinnista, ja saavat tukea taitojensa kehittämiseen, monet työyhteisön ongelmat ja ristiriidat voidaan kohdata ja ratkaista yhdessä rakentavasti ja tehokkaasti. Tulokset näkyvät pian kohentuneena työhyvinvointina, -viihtyvyytenä ja toiminnan tuloksellisuutena.

Tyyt-digioppaat ja verkkokurssit tueksi työyhteisötaitojen kehittämiseen

Hyvä yhteistyö ja toimiva vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ovat keskeisiä työuraasi ja menestymiseesi vaikuttavia tekijöitä. Tyyt.fi on luonut tueksesi käytännönläheiset, helppokäyttöiset ja edulliset digioppaat ja verkkokurssit, joiden avulla virität omat työyhteisötaitosi huippukuntoon ja näin parannat sekä työsi tuloksia että hyvinvointiasi. Samalla voit omalta osaltasi vaikuttaa viihtyisämmän ja menestyvämmän työyhteisön luomiseen.

Digioppaat ja verkkokurssit auttavat sinua kehittämään yhteistyön ja vaikuttamisen taitojasi sekä johtamaan itseäsi paremmin. Näiden taitojen myötä hallitset paremmin hyvinvointiasi, uraasi ja työelämääsi.

Digioppaat ja verkkokurssit sopivat paitsi itseopiskeluun myös erilaisten lähi- ja virtuaalivalmennusten tukimateriaaliksi ja ryhmien omatoimiseen yhdessä kehittämiseen.

Digioppaat ja verkkokurssit sisältävät:

  • tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa
  • harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan omien ajattelu- ja toimintatapojen vaikutuksia niin omaan työhön kuin koko työyhteisön toimintaan
  • käytännössä testattuja menetelmiä ja konkreettisia ehdotuksia niiden soveltamiseksi omassa työssä
  • toimintasuunnitelman, joka toimii myös mallina oman ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
  • ideoita yhteiseen pohdintaan ja kehittämisen kohteiksi tiimeissä ja työryhmissä

Oppaat ja verkkokurssit on tuottanut Heuristica Oy, joka tarjoaa myös monipuolista valmennusta ja tukea työyhteisötaitojen kehittämiseen niin yrityksille ja julkisille organisaatioille kuin oppilaitoksillekin.