Paranna yhteistyön, vaikuttamisen
ja itsesi johtamisen taitoja!

Työyhteisötaitojen digioppaat

Tavoitteenamme hyödyllinen ja motivoiva oppimispolku, jota on helppo ja hauska kulkea.

Kohtaatko työpaikallasi ristiriitoja? Onko motivaatiosi hukassa?

Huonot työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot haittaavat työssä viihtymistä ja jaksamista ja estävät työn sujumista. Pahimmillaan ne saattavat johtaa runsaisiin sairauspoissaoloihin ja korkeaan vaihtuvuuteen. Hyvä yhteistyö ja toimiva vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ovat myös keskeisiä omaan työuraasi ja menestymiseesi vaikuttavia tekijöitä. Hyvin toimivassa työyhteisössä ilmapiiri on turvallinen ja vapautunut. Ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita tavoitteidensa saavuttamiseen, osaavat johtaa itseään ja käyttävät aikaansa ja energiaansa oikeisiin asioihin. Jokainen kantaa vastuun omasta toiminnastaan, ajankäytöstään ja vuorovaikutuksestaan. Kun yksilöt ymmärtävät oman valtansa ja vastuunsa niin omasta kuin koko työyhteisön hyvinvoinnista ja saavat tukea taitojensa kehittämiseen, monet työyhteisön ongelmat ja ristiriidat voidaan kohdata ja ratkaista yhdessä rakentavasti ja tehokkaasti. Tulokset näkyvät pian kohentuneena työhyvinvointina, -viihtyvyytenä ja toiminnan tuloksellisuutena.

Tyyt-digioppaat tueksi työyhteisötaitojen kehittämiseen

Heuristica Oy on luonut tueksesi käytännönläheiset, helppokäyttöiset ja edulliset digioppaat, joiden avulla kehität yhteistyön ja vaikuttamisen taitojasi ja opit johtamaan itseäsi paremmin. Samalla voit omalta osaltasi vaikuttaa viihtyisämmän ja menestyvämmän työyhteisön luomiseen. Digioppaat sopivat sekä itseopiskeluun että erilaisten lähi- ja virtuaalivalmennusten tukimateriaaliksi ja ryhmien omatoimiseen yhdessä kehittämiseen.

Oppaat sisältävät:

  • tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa
  • harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan omien ajattelu- ja toimintatapojen vaikutuksia niin omalta kuin koko työyhteisönkin kannalta
  • käytännössä testattuja menetelmiä ja konkreettisia ehdotuksia niiden soveltamiseksi omaan työhön
  • toimintasuunnitelman, joka toimii myös mallina oman ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
  • ideoita yhteiseen pohdintaan ja kehittämisen kohteiksi tiimeissä ja työryhmissä

Heuristica Oy tarjoaa myös monipuolista valmennusta ja tukea työyhteisötaitojen kehittämiseen yrityksille, julkisille organisaatioille ja oppilaitoksille.

Työyhteisötaitojen digioppaat

Ihana, kamala palaute
Motivaatio, työn ilo ja into
Erilaisuuden riesa ja rikkaus
Muutos - haaste ja mahdollisuus

Haluatko ostaa digioppaan koko työyhteisöllesi?

Digioppaiden hyöty organisaatiolle on suurin, kun koko porukka pohtii työyhteisötaitoja erikseen ja yhdessä. Jos haluat antaa oppaan koko tiimisi käyttöön, pyydä tarjous haluamallesi lukumäärälle alla olevalla lomakkeella. Vastaamme viestiisi pian!

Lisää digioppaita tulossa

Työsuojelurahasto on osallistunut tämän hankkeen rahoittamiseen

Jaa muille!

Facebook
Google+
Twitter
Email

© 2019 Heuristica Oy